Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka dotycząca plików "cookies".
Akceptuję politykę wykorzystywania plików cookies w serwisie (nie pokazuj więcej).

Porady serwisowe

Opis sytuacji Przyczyna występowania / Co zrobić w danej sytuacji
Następuje wyciek wody z kotła (“kocioł leje”) Jest to zjawisko normalne podczas rozruchu kotła, które nie musi oznaczać przecieków. Ten wyciek to kondensat pary wodnej znajdującej się w powietrzu (wykrapla się na zewnętrznych ścianach płaszcza wodnego pod izolacją) lub w spalinach (wykrapla się za drzwiczkami). Zjawisko ustępuje stopniowo samoistnie w miarę rozgrzewania kotła.
Najczęściej jest to objaw tzw. pocenia się kotła - należy rozpalić paliwo do możliwie wysokiej temperatury oraz utrzymać ją na kotle przez kilka godzin
przyczyną może być również niewłaściwa instalacja kotła.
Występuje osadzenie się smolistego osadu na ścianach komory spalinowej Należy sprawdzić czy termometr oraz zawory zainstalowane na kotle są dobrze dokręcone na konopiach.
Osad powstaje przez pracę kotła w niskich temperaturach (często związane jest to z “przewymiarowaniem” urządzenia), w przypadku stosowania zbyt dużej ilości paliwa oraz w przypadku stosowania paliwa o gorszych parametrach. Mozna go zdrapać lub wypalić ogniwem z suchego drzewa przy temperaturze na kotle ok. 70-75 oC. Można również zastosować katalizator do wypalania sadzy i złogów smoły - SADPAL lub KALNIT.
Nie jest osiągalna wysoka temperatura na kotle Najczęstsze przyczyny to:
 • brak ciągu kominowego,
 • niewłaściwa regulacja kotła,
 • źle dobrany kocioł do instalacji lub wadliwie zaprojektowana instalacja,
 • niewłaściwe paliwo,
 • zbyt duża ilość popiołu na rusztach - proszę przeczyścić kocioł,
 • nie zastosowanie się do instrukcji obsługi.
Występują “wybuchy” w kotle, gotowanie, bulgotanie wody w kotle Należy również sprawdzić czy klapka wentylatora otwiera się podczas jego pracy.
 • nieprawidłowy ciąg kominowy, można zainstalować ragulator ciągu kominowego na przewodzie kominowym
 • zła jakość paliwa
 • zbyt rzadka częstotliwość cykli przedmuchów
 • brak odbioru ciepła - zakręcone lub zadławione zaworami termostatycznymi odbiorniki ciepła,
 • zapowietrzona instalacja lub kocioł,
 • niewłaściwie dobrany kocioł do powierzchni użytkowej,
 • nieodpowiednio ustawione parametry sterownika kotła.
Zbyt niska temperatura wody mimo intensywnego palenia Najczęstsze przyczyny to:
 • silne zanieczyszczenie komory spalania, kanałów konwekcyjnych i dymowych,
 • kamień kotłowy wewnątrz płaszcza wodnego,
 • niewłaściwie dobrany kocioł do powierzchni użytkowej, duże straty ciepła w budynku.
Nadmierna temperatura kotła Należy wyczyścić kocioł wewnątrz, a w przypadku stwierdzenia kamienia kotłowego niemożliwego do usunięcia wymienić kocioł.
 • sprawdzić nastawę regulatora temperatury, nastawić żądaną temperaturę,
 • sprawdzić ilość wody w instalacji - gdyby z jakiegokolwiek powodu podczas palenia w kotle zaistniał w nim brak wody nie wolno dopuszczać do kotła świeżej wody - uzupełnienie wody może nastąpić dopiero po wystudzeniu kotła.
Występuje różnica w odczytach temperatury na termometrze i regulatorze Jest to zjawisko normalne, wynikające z faktu różnego rozmieszczenia czujnika termometru oraz czujnika w płaszczu wodnym kotła.
Nagły wzrost temperatury powyżej zaprogramowanej Należy zwiększyć przerwę w przedmuchu, przykręcić osłonę wentylatora oraz przymknąć przepustnicę spalin na czopuchu.
Niska wydajność cieplna kotła Objaw ten może być spowodowany nieprawidłowo zaprojektowaną/wykonaną instalacją c.o., bądź:
 • awarią wentylatora,
 • zanieczyszczeniem kanałów spalinowych,
 • brakiem dopływy świeżego powietrza do kotłowni,
 • spalaniem niskokalorycznego paliwa,
 • nieprawidłowym ustawieniem sterownika.
Po otwarciu drzwiczek kotła wydostaje się dym, cofanie się spalin do kotłowni Brak ciągu kominowego - może być spowodowany nieszczelnością przewodu kominowego lub podłączeniem innego urządzenia w przewód kominowy.
 • proszę sprawdzić czy otwarta jest przysłona kominowa,
 • proszę sprawdzić drożność komina lub jego parametry oraz poprawność podłączenia kotła z kominem,
 • przy rozruchu kotła należy wygrzać komin,
 • proszę przeczyścić komory kotła.
Występuje dymienie z zasobnika, dymienie w okolicach drzwiczek Objaw ten może być spowodowany następującymi czynnikami:
 • niedostateczny ciąg kominowy,
 • nieszczelność w kominie bądź czopuchu, niedostateczna wysokość komina,
 • zbyt mały przekrój komina,
 • zakończenie komina poniżej najwyższej kalenicy dachu,
 • bardzo niskie ciśnienie atmosferyczne,
 • zawieszenie paliwa w zasobniku (np. mokrego lub o zbyt dużej granulacji),
 • zanieczyszczenie kanałów spalinowych.
Wygasanie kotła w czasie pracy automatycznej Zakłócenie to może powstać w wyniku zastosowania paliwa o niskiej kaloryczności bądź też w wyniku niewłaściwie ustawionych parametrów pracy (praca podajnika, przerwa podajnika, czas przepalania, przerwa przepalania). Parametry należy ustawić tak aby spalanie odbywało się u wylotu retorty (nie w głębi), przerwa przepalania nie powinna być zbyt długa. Kontrolować kocioł przez kilkanaście godzin i ustalić parametry w sposób praktyczny.
Przyczyną wygasania może być również zbyt mały odbiór ciepła (kocioł pracuje ze zbyt małą mocą). Kocioł nie może pracować z mniejszą mocą niż taka, która jest wynikiem samego przepalania (podtrzymania procesu palenia) przy temperaturze wody do 95oC. Gdy temperatura wody wzrośnie powyżej 95oC. włącza się blokada przepalania i kocioł gaśnie.
Wygasanie kotła bezpośrednio po rozpaleniu Należy sprawdzić czy sterowanie kotła jest ustawione na pracę automatyczną - jeśli nie jest rozpalić ponownie i przejść na sterowanie automatyczne. Zakleszczanie może nastąpić poprzez podanie wraz z opałem kamienia, metalu itp. albo jeżeli w kotle przez dłuższy okres czasu spalany był wilgotny i mocno zasiarczony opał co doprowadziło do skorodowania podajnika.
Zakleszczenie podajnika Należy wyłączyć zasilanie elektryczne, odkręcić nakrętki i otworzyć okienko rewizyjne pod zbiornikiem paliwa, wyciągnąć przedmiot, który zablokował podajnik, w przypadku ścięcia zawleczki przeciążeniowej sprzęgła zamontować nowe zawleczki. Producent nie odpowiada za elementy niepożądane wprowadzane z opałem do podajnika.
Mało intensywne spalanie Moze być spowodowane przez:
 • brak dopływu świeżego powietrza do kotłowni - sprawdzić otwory wentylacyjne (do spalenia 1kg węgla potrzeba 6,5kg powietrza),
 • awarię zespołu napowietrzania,
 • zanieczyszczenie obudowy retorty, wyczyścić retortę, wyczyścić obudowę retorty od dołu (odkręcić dno obudowy retorty).
Należy również sprawdzić nastawy mikro-procesorowego regulatora temperatury i dmuchawę, sprawdzić przepustnicę dmuchawy.

Przypominamy, iż w przypadku bezpodstawnego wezwania serwisu klient pokrywa koszty przyjazdu i pracy jednostki serwisowej. Zanim państwo wezwiecie na pomoc fabryczny serwis prosimy zapoznać się z najczęściej występującymi zakłóceniami pracy kotła, które są efektem nieprawidłowego zainstalowania kotła lub wadliwie zaprojektowanej instalacji c.o.

Na górę

Kontakt

EKO-HURT
63-300 Pleszew
ul. Szpitalna 15

tel. +48 604 144 919

tel. +48 606 297 874

tel. +48 606 361 254

e-mail: biuro@eko-hurt.pl

Firma Eko-Hurt Artur Penkala zastrzega sobie prawo wprowadzania bez uprzedzenia zmian parametrów technicznych, wyposażenia i specyfikacji oferowanych towarów. Zawarte na niniejszej stronie informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 4 ust. 3 i 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (dalej "Ustawa"), a także nie stanowią opisu towaru w rozumieniu art. 4 ust. 2 Ustawy. Niniejsza strona nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.